Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”

Stowarzyszenie założone w 2008 roku przez osoby, które zachorowały w dzieciństwie lub młodości, a teraz, jako osoby dorosłe, chcą aktywnie wspierać chorych reumatycznie: dzieci, młodzież, młodych dorosłych oraz ich rodziny. Celem stowarzyszenia jest m. in. integracja społeczna chorych na zapalne choroby tkanki łącznej, zbudowanie pomiędzy członkami stowarzyszenia sieci wymiany doświadczeń i wsparcia, wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z zapalnymi chorobami tkanki łącznej, podnoszenie poziomu wiedzy o zapalnych chorobach tkanki łącznej.

www.3majmysierazem.pl 


Fundacja "JaTyMy"

Misją Fundacji "JaTyMy" jest niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi chorobami, ze szczególnym uwzględnieniem chorób reumatycznych. Ponadto udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym oraz wspieranie i realizowanie działań w zakresie upowszechniania wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej chorób reumatycznych.

www.jatymy.eu

Specjalistyczny Szpital św. Łukasza w Końskich

https://www.zoz.konskie.pl/pl/Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Organizatorem kampanii jest firma Roche Polska.

Roche jest światowym pionierem w dziedzinie farmacji i diagnostyki, który wykorzystując zaawansowane osiągnięcia nauki koncentruje się na realizacji swojego głównego celu jakim jest poprawa życia pacjentów. Połączenie wiedzy i doświadczenia z zakresu farmacji i diagnostyki w ramach jednej firmy czyni z Roche lidera w obszarze medycyny personalizowanej - nowoczesnej strategii leczenia, która ma na celu dopasowanie najbardziej właściwej terapii dla każdego pacjenta, w najlepszy możliwy sposób.

Roche, będąc największą na świecie firmą biotechnologiczną, jest producentem wielu leków stosowanych w takich dziedzinach terapeutycznych, jak onkologia, immunologia, choroby zakaźne, okulistyka oraz choroby centralnego układu nerwowego. Firma jest również światowym liderem w dziedzinie diagnostyki in vitro, diagnostyki molekularnej oraz pionierem w zakresie kompleksowej opieki diabetologicznej. Firma Roche, założona w 1896 roku, już od ponad stu dwudziestu lat wywiera istotny wpływ na zdrowie i życie pacjentów na całym świecie, poszukując wciąż lepszych sposobów zapobiegania, diagnozowania i leczenia wielu chorób. Ponadto firma nieustannie dąży do poprawy dostępu pacjentów do innowacji medycznych poprzez współpracę ze wszystkimi interesariuszami. Trzydzieści leków opracowanych przez Roche, w tym ratujące życie antybiotyki, leki przeciwmalaryczne i chemioterapeutyki, znajdują się na liście leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia. Dziesięć razy z rzędu Grupa Roche została uznana za lidera zrównoważonego rozwoju w sektorze farmaceutycznym, biotechnologicznym i nauk przyrodniczych według indeksu Dow Jones Sustainability.

Grupa Roche z siedzibą główną w Bazylei, w Szwajcarii, w 2018 roku zatrudniała ponad 94000 pracowników w ponad 100 krajach świata i przeznaczyła 11 mld franków szwajcarskich (CHF) na inwestycje w badania i rozwój. Firma osiągnęła wartość sprzedaży na poziomie 56,8 mld franków szwajcarskich. Więcej informacji na www.roche.pl oraz www.roche.com