Kluczową rolę w przebiegu procesu leczenia RZS, tak jak w przypadku innych chorób przewlekłych, odgrywa otwarta komunikacja i ścisła współpraca pacjenta z lekarzem. 

Zaburzenia w komunikacji i niezrozumienie się stron, skutkujące brakiem zaufania do lekarza, są głównymi przyczynami niestosowania się pacjentów do zaleceń terapeutycznych.

Ponad połowa pacjentów cierpiących na RZS przyjmuje leki w sposób nieodpowiedni lub wcale ich nie stosuje. W badaniu internetowym przeprowadzonym w 2014 roku wśród pacjentów chorych na RZS, przez portal TacyJakJa.pl, aż 67% badanych przyznało się do niestosowania zaleceń terapeutycznych lekarza. Ponieważ nie otrzymali od swojego lekarza wyczerpujących informacji na temat choroby i przebiegu leczenia, szukali ich w internecie lub innych niesprawdzonych źródłach, próbując leczyć się samodzielnie. Aż 17% respondentów przerwało leczenie z powodu działań niepożądanych stosowanych leków lub w momencie uzyskania poprawy samopoczucia, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji zdrowotnych. 15% przyznało się do pominięcia jednej lub więcej dawek leku.

Pozwól poznać lekarzowi zarówno siebie jak i to, co czujesz. Tylko relacja oparta na zaufaniu do lekarza, otwarta szczera rozmowa na temat Twoich potrzeb, obaw i odczuć może sprawić, że odpowiednio zmodyfikowana przez lekarza terapia będzie przynosiła zamierzony efekt.

Nie bój się zadawać pytania i rozmawiać z lekarzem na temat trudności związanych z terapią. Znajomość faktów pozwoli mu odpowiednio wcześnie podjąć działania, a w szczególności zmodyfikować i dostosować leczenie do Twoich potrzeb.