Depresja u osób chorych na RZS

2017-08-16 19:40:57

Badania socjomedyczne wskazują, że na świecie co piąty dorosły człowiek, przynajmniej raz w życiu przeżywa stan depresji. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że depresja jest czwartym najpoważniejszym problemem zdrowotnym ludzkości.

Zaburzenia poznawcze u osób chorych na RZS

2017-08-16 21:18:47

Procesy poznawcze dotyczą nabywania, przetwarzania i wykorzystywania informacji docierających do nas poprzez narządy zmysłów. Zaliczamy do nich spostrzeganie, uwagę, pamięć, wyobraźnię, myślenie, w tym rozwiązywanie problemów oraz mowę.

Sztuka proszenia o pomoc

2017-08-20 10:00:36

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to choroba, która często prowadzi do ograniczeń ruchowych, a nawet do niepełnosprawności. Narastanie trudności w poruszaniu się może oznaczać konieczność korzystania z pomocy innych osób.